QUARANTINE AIRPORT OFFICE

Leave a Comment

QUARANTINE AIRPORT OFFICE

FOOD INSPECTION SERVICES FOR PASSENGERS TO NZ

OPEN = 4 HOURS BEFORE DEPARTURE TIME

CLOSE = 1.5 HOURS BEFORE DEPARTURE TIME

QUARANTINE CONTACT : 24-257

FISHERIES CONTACT: 25629

‘OFISI KOLONITINI ‘I HE MALA’EVAKAPUNA FUA’AMOTU

TAIMI SIVI UTA KI HE PASESE FOLAU KI NU’USILA

KAMTA = HOUA ‘E 4 KI MU’A E MAVAHE ‘A E VAKAPUNA

TAPUNI = HOUA ‘E 1.5 KI MU’A E MAVAHE ‘A E VAKAPUNA

‘OFISI KOLONITINI: 24257

‘OFISI TOUTAI: 25629